Volume 2, Issue 1, 2008

Case Reports

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego jako późne powiklanie transplantacji szpiku u dziewczynki z przewleklą białaczką szpikową

 • MARTA CHOMA, MIROSLAW JASIŃSKI2, KATARZYNA DRABKO, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAÅ»MO, BEATA WÓJCIK, JERZY R. KOWALCZYK

Original Articles

Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów kątnicy i okrężnicy

 • PIOTR ZDUNEK, EWA KLUCZEWSKA, RYSZARD PACHO, DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK, PIOTR WANDZEL

Letter to the Editor

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka pluca

 • ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Original Articles

Ocena wyników i metod pooperacyjnego napromieniania złośliwych glejaków mózgu

 • BEATA WINKLER, DAGMARA NYCZ-BEDOŃSKA, KATARZYNA KOSIBA-KRUPA

Letter to the Editor

Co wiemy o bialkach szoku termicznego?

 • BOGDAN SZYMALA, ANITA OLEJEK, PIOTR BODZEK, ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK, MALGORZATA KRUSZELNICKA

Case Reports

Lokalizacja neurologiczna infekcji wirusowych u dzieci po przeszczepie komórek hematopoetycznych

 • AGNIESZKA ZAUCHA-PRAÅ»MO, MIROSLAW JASIŃSKI, KATARZYNA DRABKO, MARTA CHOMA, BEATA WÓJCIK, JERZY R KOWALCZYK
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20