Volume 2, Issue 1, 2008

Case Reports

Krwawienie do o??rodkowego uk??adu nerwowego jako pó?ne powiklanie transplantacji szpiku u dziewczynki z przewlekl?? bia??aczk?? szpikow??

 • MARTA CHOMA, MIROSLAW JASIƅ?SKI2, KATARZYNA DRABKO, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAƅĀ»MO, BEATA Wƃ?JCIK, JERZY R. KOWALCZYK

Case Reports

Lokalizacja neurologiczna infekcji wirusowych u dzieci po przeszczepie komórek hematopoetycznych

 • AGNIESZKA ZAUCHA-PRAƅĀ»MO, MIROSLAW JASIƅ?SKI, KATARZYNA DRABKO, MARTA CHOMA, BEATA Wƃ?JCIK, JERZY R KOWALCZYK

Letter to the Editor

Co wiemy o bialkach szoku termicznego?

 • BOGDAN SZYMALA, ANITA OLEJEK, PIOTR BODZEK, ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK, MALGORZATA KRUSZELNICKA

Original Articles

Ocena wyników i metod pooperacyjnego napromieniania z??o??liwych glejaków mózgu

 • BEATA WINKLER, DAGMARA NYCZ-BEDOƅ?SKA, KATARZYNA KOSIBA-KRUPA

Letter to the Editor

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka pluca

 • ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Original Articles

Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów k??tnicy i okr???nicy

 • PIOTR ZDUNEK, EWA KLUCZEWSKA, RYSZARD PACHO, DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK, PIOTR WANDZEL

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20