Volume 2, Issue 1, 2008

Case Reports

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego jako późne powiklanie transplantacji szpiku u dziewczynki z przewleklą białaczką szpikową

 • MARTA CHOMA, MIROSLAW JASIŃSKI2, KATARZYNA DRABKO, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAÅ»MO, BEATA WÓJCIK, JERZY R. KOWALCZYK

Case Reports

Lokalizacja neurologiczna infekcji wirusowych u dzieci po przeszczepie komórek hematopoetycznych

 • AGNIESZKA ZAUCHA-PRAÅ»MO, MIROSLAW JASIŃSKI, KATARZYNA DRABKO, MARTA CHOMA, BEATA WÓJCIK, JERZY R KOWALCZYK

Letter to the Editor

Co wiemy o bialkach szoku termicznego?

 • BOGDAN SZYMALA, ANITA OLEJEK, PIOTR BODZEK, ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK, MALGORZATA KRUSZELNICKA

Original Articles

Ocena wyników i metod pooperacyjnego napromieniania złośliwych glejaków mózgu

 • BEATA WINKLER, DAGMARA NYCZ-BEDOŃSKA, KATARZYNA KOSIBA-KRUPA

Letter to the Editor

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka pluca

 • ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Original Articles

Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów kątnicy i okrężnicy

 • PIOTR ZDUNEK, EWA KLUCZEWSKA, RYSZARD PACHO, DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK, PIOTR WANDZEL

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)