Volume 11, Issue 3, 2017

Original Articles

POJEDYNCZA SESJA I KR??TKI KURS RADIOTERAPII W CELACH PALIATYWNYCH ZWI??KSZAJ?? RYZYKO B??LU PRZEBIJAJ??CEGO

 • Osamu Tanaka, Tomomi Kunieda, Yuzo Yamada, Yuko Yamada, Hironori Ichihashi, Eiichi Yama, Masayuki Matsuo

Original Articles

OCENA SKUTECZNO??CI DZIA?ANIA PEMETREKSEDU NA KOM??RKI RAKA P?UC ORAZ PIERSI IN VITRO

 • Jolanta Rzymowska, Martyna RowiÅ?ska, Paulina Lacek

Original Articles

L??K PRZED OPERACJ?? GINEKOLOGICZN?? A PRZEBIEG OKRESU POOPERACYJNEGO

 • Urszula Sioma-Markowska, Sylwia Kubaszewska, Agnieszka Nowak-BrzeziÅ?ska, Mariola Machura, Violetta Skrzypulec-Plinta

Original Articles

LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZE?YKU

 • Michal Janiszewski, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska
Awards Nomination

Editors List

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

 • Manuprasad Avaronnan

Google Scholar citation report
Citations : 119

Onkologia i Radioterapia received 119 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20