Volume 11, Issue 3, 2017

Original Articles

POJEDYNCZA SESJA I KR??TKI KURS RADIOTERAPII W CELACH PALIATYWNYCH ZWI??KSZAJ?? RYZYKO B??LU PRZEBIJAJ??CEGO

 • Osamu Tanaka, Tomomi Kunieda, Yuzo Yamada, Yuko Yamada, Hironori Ichihashi, Eiichi Yama, Masayuki Matsuo

Original Articles

OCENA SKUTECZNO??CI DZIA?ANIA PEMETREKSEDU NA KOM??RKI RAKA P?UC ORAZ PIERSI IN VITRO

 • Jolanta Rzymowska, Martyna RowiÅ?ska, Paulina Lacek

Original Articles

L??K PRZED OPERACJ?? GINEKOLOGICZN?? A PRZEBIEG OKRESU POOPERACYJNEGO

 • Urszula Sioma-Markowska, Sylwia Kubaszewska, Agnieszka Nowak-BrzeziÅ?ska, Mariola Machura, Violetta Skrzypulec-Plinta

Original Articles

LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZE?YKU

 • Michal Janiszewski, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska
44-7723-59-8358

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)