POJEDYNCZA SESJA I KRÓTKI KURS RADIOTERAPII W CELACH PALIATYWNYCH ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO

Abstract

Author(s): Osamu Tanaka, Tomomi Kunieda, Yuzo Yamada, Yuko Yamada, Hironori Ichihashi, Eiichi Yama, Masayuki Matsuo

Cel. Celem pracy była analiza częstości występowania bólu przebijającego po radioterapii w paliatywnym leczeniu bolesnych przerzutów do kości oraz ocena (na podstawie opinii lekarza) czy pojedyncza sesja lub krótki kurs radioterapii zwiększają ryzyko wystąpienia takiej reakcji. Materiał i metody. Do badania włączono 34 kolejnych pacjentów leczonych paliatywnie za pomocą radioterapii. Zastosowano następujące schematy leczenia: 8 Gy w jednej frakcji (n=5), 20 Gy w 5 frakcjach (n=11) oraz 30 Gy w 10 frakcjach (n=18). Ocenę przeprowadził radioterapeuta onkologiczny. Wyniki. Ośmiu z 34 (24%) chorych doświadczyło bólu przebijającego na przestrzeni 3 dni (mediana; zakres 2–6 dni). Ból rozpoczynał się zazwyczaj jeden dzień (mediana) po rozpoczęciu napromieniania (dzień 2; zakres 1–3 dni). Występowanie bólu przebijającego odnotowano u 2 z 5 (40%) oraz u 4 z 11 (36%) chorych, którzy otrzymali odpowiednio 8 Gy i 20 Gy. Z kolei w grupie 18 pacjentów napromienianych do dawki całkowitej 30 Gy ten rodzaj bólu obserwowano u 2 osób (11%). Wnioski. Ból przebijający to częsta reakcja po napromienianiu zmian przerzutowych w kościach w celach paliatywnych. Zastosowanie jednej frakcji lub krótkiego kursu radioterapii może wiązać się z wyższym ryzykiem wystąpienia tego typu reakcji.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20