LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZEŁYKU

Abstract

Author(s): Michal Janiszewski, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Rak przełyku jest nowotworem o złym rokowaniu (5-letnie przeżycie dotyczy około 10% chorych) i stanowi około 2% wszystkich nowotworów w Polsce. Na świecie zajmuje ósme miejsce pod względem zachorowalności oraz szóste pod względem umieralności wśród nowotworów. Rak przełyku jest nowotworem w którym wiele czynników wpływa na wybór strategii leczenia. Do tych czynników zaliczamy między innymi stopień zaawansowania nowotworu jak i typ histopatologiczny. Podstawowe metody leczenia tego nowotworu to leczenie operacyjne oraz radiochemiotrapia. Jedną z najbardziej trudnych decyzji podejmowanych przy planowaniu leczenia jest ustalenie operacyjności nowotworu i związanego z tym ustalenia dalszego postępowania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury potwierdzającego skuteczność danego sposobu postępowania w zależności od stopnia zaawansowania i typu histopatologicznego nowotworu.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20