LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZEŁYKU

Abstract

Author(s): Michal Janiszewski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Rak przełyku jest nowotworem o złym rokowaniu (5-letnie przeżycie dotyczy około 10% chorych) i stanowi około 2% wszystkich nowotworów w Polsce. Na świecie zajmuje ósme miejsce pod względem zachorowalności oraz szóste pod względem umieralności wśród nowotworów. Rak przełyku jest nowotworem w którym wiele czynników wpływa na wybór strategii leczenia. Do tych czynników zaliczamy między innymi stopień zaawansowania nowotworu jak i typ histopatologiczny. Podstawowe metody leczenia tego nowotworu to leczenie operacyjne oraz radiochemiotrapia. Jedną z najbardziej trudnych decyzji podejmowanych przy planowaniu leczenia jest ustalenie operacyjności nowotworu i związanego z tym ustalenia dalszego postępowania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury potwierdzającego skuteczność danego sposobu postępowania w zależności od stopnia zaawansowania i typu histopatologicznego nowotworu.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20