Volume 11, Issue 2, 2017

Research Article

PRZERZUTY DO M???D?KU U PACJENTA Z RAKIEM MIGDA?KA Z KONTROL?? LOKO-REGIONALN??

 • Anna Brzozowska, Bożena Jarosz, Urszula RadwaÅ?ska, Andrzej Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Case Reports

CZERNIAK B?ONY ??LUZOWEJ NOSA I ZATOK ??? OPIS PRZYPADKU

 • Maciej KusiÅ?ski, Dorota Adamek-Nowak, Paulina Lepka, Klaudiusz Łuczak

Original Articles

ROLA RADIOTERAPII U CHORYCH NA CZERNIAKA B?ONY ??LUZOWEJ TERENU G?OWY I SZYI ??? PRZEGL??D PI??MIENNICTWA

 • Beata Sas-KorczyÅ?ska, Tomasz Walasek, Anna Patla2 (BF), Elżbieta Pluta2 (BF), Agnieszka Szadurska2 (F), Agnieszka Chrostowska1 (F), Marian Reinfuss

Original Articles

BADANIA KONTROLNE PRZEPROWADZANE PRZEZ RADIOTERAPEUT??W ONKOLOGICZNYCH PO ZAKO??CZENIU RADIOTERAPII W JAPONII

 • Osamu Tanaka, Eiichi Yama, Hironori Ichihashi, Yuzo Yamada, Junichi Ando, Takayoshi Iida, Masayuki Matsuo

Original Articles

ROLA UZUPE?NIAJ??CEJ RADIOTERAPII W NOWOTWORACH ??LINIANEK

 • Izabela KordziÅ?ska-Cisek, LudmiÅ?a Grzybowska-Szatkowska

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20