BADANIA KONTROLNE PRZEPROWADZANE PRZEZ RADIOTERAPEUTÓW ONKOLOGICZNYCH PO ZAKOŃCZENIU RADIOTERAPII W JAPONII

Abstract

Author(s): Osamu Tanaka, Eiichi Yama, Hironori Ichihashi, Yuzo Yamada, Junichi Ando, Takayoshi Iida, Masayuki Matsuo

Ze względu na niewielką liczbę radioterapeutów w Japonii w niektórych przypadkach nie jest możliwe wykonanie przez nich badań kontrolnych po zakończeniu radioterapii. Badanie ankietowe przeprowadzono w celu poznania preferencji pacjentów związanych z odbyciem badań kontrolnych na oddziale radioterapii w dodatku do badań przeprowadzanych przez lekarza prowadzącego po sesjach napromieniania oraz określenia rodzaju pacjentów oczekujących tego typu kontroli. Cel: Celem pracy było poznanie oczekiwań pacjentów związanych z badaniami kontrolnymi na oddziale radioterapii. Materiał i metody: Badanie ankietowe w grupie 109 chorych przeprowadzono w celu określenia liczby pacjentów oczekujących badań kontrolnych na oddziale radioterapii podobnych do tych przeprowadzanych na oddziale lekarza prowadzącego. Wyniki: Chęć odbycia badań kontrolnych deklarowało 43% chorych. Liczba mężczyzn oczekujących kontroli na obu oddziałach była istotna statystycznie. Chorzy z nowotworami mózgu nie zgłaszali chęci odbycia badań kontrolnych na obu oddziałach. Odnotowano dużą różnorodność w oczekiwaniach pacjentów odnośnie do odbycia kontroli na oddziale radioterapii. Wnioski: Ogólnie rzecz biorąc 43% chorych ma nadzieję na powtórną wizytę. Obecne warunki w Japonii wymagają naprawy.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20