PRZERZUTY DO MÓŻDŻKU U PACJENTA Z RAKIEM MIGDAŁKA Z KONTROLĄ LOKO-REGIONALNĄ

Abstract

Author(s): Anna Brzozowska, Bożena Jarosz, Urszula Radwańska, Andrzej Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Wstęp. Rak migdałka bardzo rzadko tworzy przerzuty do mózgu i tylko w 0,4% przypadków występują one w ośrodkowym układzie nerwowym. Metody i wyniki. Przedstawiamy przypadek 69-letniego pacjenta z pierwotnym rakiem migdałka, u którego w wyniku leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej uzyskano kontrolę loko-regionalną. Dwa lata po zakończeniu leczenia wykryto dwie zmiany o charakterze przerzutowym w półkulach móżdżku. Po ich chirurgicznym usunięciu wdrożono radioterapię. Napromieniano cały mózg do dawki całkowitej 20 Gy w 5 frakcjach. 12 miesięcy po zakończeniu leczenia nie stwierdzono progresji choroby ani dalszych przerzutów zarówno w pierwotnej lokalizacji guza, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym. Wnioski. Nowotwory migdałka tworzące przerzuty do móżdżku występują niezwykle rzadko. Napromienianie całego mózgu po radykalnej resekcji tych zmian może być korzystne dla chorych bez obecności innych przerzutów czy wznowy miejscowej.<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20