Volume 6, Issue 3, 2012

Review Article

Metody postepowania zachowawczego we wczesnym raku gruczolu krokowego o niskim ryzyku

 • Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Review Article

Radiobiologia w radioterapii hipofrakcjonowanej

 • Izabela Wiatrowska, Renata Kabacinska, Judyta Lasota, Roman Makarewicz

Original Articles

Radioterapia pacjentow z stymulatorem serca lub kardiowerterem defibrylatorem: zasady bezpiecznego stosowania

 • Ziolkowska Ewa, Wisniewski Tomasz, Bialas Mieszko, Balcerzak Marek, Wozniak-Wisniewska Anita, Sinkiewicz Wladyslaw
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20