Volume 5, Issue 1, 2011

Review Article

Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbaƅ?ski, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek

Original Articles

Ocena bl??dów u??o?enia chorych na raka ?o????dka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii

 • Agnieszka Namysƅ?-Kaletka, Jerzy Wydmaƅ?ski, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, ƅĀ»aneta Kaniszewska-Dorsz

Original Articles

Odlegle wyniki radioterapii chorych na naczyniakowlókniaka mlodzie??czego

 • ElƅĀ¼bieta Pluta, Maria Marczak-ZiƄ?tkiewicz, Bogdan Gliƅ?ski

Original Articles

Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika

 • Wieslawa Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel

Review Article

Rola bada?? immunohistochemicznych w diagnostyce mi??saka gladkokomórkowego macicy

 • Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodlowska-JƄ?drych

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20