Volume 5, Issue 1, 2011

Review Article

Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek

Original Articles

Ocena blędów ułożenia chorych na raka żołądka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii

 • Agnieszka Namysł-Kaletka, Jerzy Wydmański, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, Å»aneta Kaniszewska-Dorsz

Original Articles

Odlegle wyniki radioterapii chorych na naczyniakowlókniaka mlodzieńczego

 • Elżbieta Pluta, Maria Marczak-Ziętkiewicz, Bogdan Gliński

Original Articles

Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika

 • Wieslawa Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel

Review Article

Rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce mięsaka gladkokomórkowego macicy

 • Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodlowska-Jędrych

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)