Volume 5, Issue 1, 2011

Review Article

Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek

Original Articles

Ocena blędów ułożenia chorych na raka żołądka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii

 • Agnieszka Namysł-Kaletka, Jerzy Wydmański, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, Å»aneta Kaniszewska-Dorsz

Original Articles

Odlegle wyniki radioterapii chorych na naczyniakowlókniaka mlodzieńczego

 • Elżbieta Pluta, Maria Marczak-Ziętkiewicz, Bogdan Gliński

Original Articles

Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika

 • Wieslawa Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel

Review Article

Rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce mięsaka gladkokomórkowego macicy

 • Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodlowska-Jędrych
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20