Volume 5, Issue 1, 2011

Review Article

Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof UrbaÅ?ski, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek

Original Articles

Ocena bl??d�w u??o?enia chorych na raka ?o????dka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii

 • Agnieszka NamysÅ?-Kaletka, Jerzy WydmaÅ?ski, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, Å»aneta Kaniszewska-Dorsz

Original Articles

Odlegle wyniki radioterapii chorych na naczyniakowl�kniaka mlodzie??czego

 • Elżbieta Pluta, Maria Marczak-ZiÄ?tkiewicz, Bogdan GliÅ?ski

Original Articles

Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika

 • Wieslawa Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel

Review Article

Rola bada?? immunohistochemicznych w diagnostyce mi??saka gladkokom�rkowego macicy

 • Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodlowska-JÄ?drych
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20