Volume 3, Issue 3, 2009

Review Article

Rola receptor�w estrogenowych w raku piersi u kobiet

 • Lukasz WolaÅ?ski, Andrzej Stanislawek

Review Article

?�ltakogwia?dziak wielopostaciowy: obraz kliniczny, leczenie, rokowanie. Przegl??d literatury

 • Anna Mucha-Malecka, Bogdan GliÅ?ski, Krzysztof Malecki1, Krzysztof Roszkowski, Marta UrbaÅ?ska-GÄ?siorowska

Review Article

Znaczenie systemu antyoksydacyjnego w r�?nych schorzeniach ginekologicznych ??? przegl??d pi??miennictwa

 • Anita Olejek, Jacek ZamlyÅ?ski, Agnieszka Jurek, Piotr Bodzek, Bogdan Szymala, Leszek Nowak
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20