Volume 3, Issue 3, 2009

Review Article

Rola receptorów estrogenowych w raku piersi u kobiet

 • Lukasz Wolaƅ?ski, Andrzej Stanislawek

Review Article

?óltakogwia?dziak wielopostaciowy: obraz kliniczny, leczenie, rokowanie. Przegl??d literatury

 • Anna Mucha-Malecka, Bogdan Gliƅ?ski, Krzysztof Malecki1, Krzysztof Roszkowski, Marta Urbaƅ?ska-GƄ?siorowska

Review Article

Znaczenie systemu antyoksydacyjnego w ró?nych schorzeniach ginekologicznych ??? przegl??d pi??miennictwa

 • Anita Olejek, Jacek Zamlyƅ?ski, Agnieszka Jurek, Piotr Bodzek, Bogdan Szymala, Leszek Nowak

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20