Volume 3, Issue 2, 2009

Original Articles

Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obloniaki ??r�dczaszkowe. Trzydzie??ci lat do??wiadcze?? Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005

 • Bogdan GliÅ?ski, Elżbieta Pluta, Pawel Dymek, Anna Mucha-Malecka, Beata FrÄ?czek-Blachut, Jacek UrbaÅ?ski, agdalena Jarosz, Dariusz Martynów

Original Articles

Tolerancja i powiklania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego, niedrobnokom�rkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Magdalena PÄ?cak, Piotr Brandys, Elżbieta Pluta, Tomasz DÄ?browski

Original Articles

Skuteczno???? paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego niedrobnokom�rkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Piotr Brandys, Elżbieta Pluta, Marcin Hetnal, Andrzej Kukielka

Original Articles

Skuteczno???? paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objaw�w zwi??zanych z miejscowym rozrostem niedrobnokom�rkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Marcin Hetnal, Elżbieta Pluta, Andrzej Kukielka, Piotr Brandys

Review Article

Wysoko???? i spos�b frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokom�rkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Marcin Hetnal
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20