Volume 3, Issue 2, 2009

Original Articles

Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obloniaki ??ródczaszkowe. Trzydzie??ci lat do??wiadcze?? Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005

 • Bogdan Gliƅ?ski, ElƅĀ¼bieta Pluta, Pawel Dymek, Anna Mucha-Malecka, Beata FrƄ?czek-Blachut, Jacek Urbaƅ?ski, agdalena Jarosz, Dariusz MartynƃĀ³w

Original Articles

Tolerancja i powiklania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Magdalena PƄ?cak, Piotr Brandys, ElƅĀ¼bieta Pluta, Tomasz DƄ?browski

Original Articles

Skuteczno???? paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Piotr Brandys, ElƅĀ¼bieta Pluta, Marcin Hetnal, Andrzej Kukielka

Original Articles

Skuteczno???? paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów zwi??zanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Marcin Hetnal, ElƅĀ¼bieta Pluta, Andrzej Kukielka, Piotr Brandys

Review Article

Wysoko???? i sposób frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Marcin Hetnal

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20