Volume 3, Issue 2, 2009

Review Article

Wysokość i sposób frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Marcin Hetnal

Original Articles

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów związanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Marcin Hetnal, Elżbieta Pluta, Andrzej Kukielka, Piotr Brandys

Original Articles

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Piotr Brandys, Elżbieta Pluta, Marcin Hetnal, Andrzej Kukielka

Original Articles

Tolerancja i powiklania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka pluca. Analiza 1350 chorych

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Piotr Skotnicki, Magdalena Pęcak, Piotr Brandys, Elżbieta Pluta, Tomasz Dąbrowski

Original Articles

Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obloniaki śródczaszkowe. Trzydzieści lat doświadczeń Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005

 • Bogdan Gliński, Elżbieta Pluta, Pawel Dymek, Anna Mucha-Malecka, Beata Frączek-Blachut, Jacek Urbański, agdalena Jarosz, Dariusz Martynów
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20