Volume 1, Issue 2, 2007

Original Articles

Ocena tolerancji i skutecznosci radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznowa miejscowa raka zoladka

 • BOZENA CIESLAR, IWONA WZIETEK, HUBERT URBANCZYK, JERZY WYDMANSKI

Original Articles

Ocena tolerancji i skuteczno??ci napromieniania ca??ej w??troby u pacjentów z przerzutami raka jelita grubego

 • MARCIN BIAƅĀAS, JERZY WYDMAƅ?SKI, SƅĀAWOMIR BLAMEK, RAFAƅĀ SUWIƅ?SKI

Case Reports

Haemangiopericytoma malignum ??? opis czterech przypadków

 • GRZEGORZ GƅĀOWACKI, HUBERT URBAƅ?CZYK

Original Articles

INDYWIDUALIZACJA LECZENIA W ZAAWANSOWANYM RAKU P?UCA ??? JAK DALEKO MO?NA SI?? POSUN????? OPIS PRZYPADKU

 • BEATA SMOLSKA-CISZEWSKA, ELƅĀ»BIETA NOWICKA, KATARZYNA BEHRENDT, ALEKSANDER ZAJUSZ

Original Articles

Wst??pna ocena tolerancji i skuteczno??ci miejscowej pozaczaszkowej radiochirurgii u chorych z guzami przerzutowymi i pierwotnymi w??troby

 • BOƅĀ»ENA JOCHYMEK, ALEKSANDRA GRZƄ?DZIEL, HUBERT URBAƅ?CZYK, ROLAND KULIG, MARCIN MATUSZEWSKI, EDYTA WOLNY, LESZEK MISZCZYK

Original Articles

Analiza stanow podgoraczkowych jako objawu odczynu popromiennego u pacjentow napromienianych w obszarze klatki piersiowej z powodu raka pluca

 • KRZYSZTOF SZCZEPANIK, HUBERT URBANCZYK, BOZENA JOCHYMEK, JADWIGA CIECHOWICZ, LESZEK MISZCZYK

Original Articles

Powiklania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejakow zlosliwych mozgu

 • BEATA WINKLER, ELZBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, DAGMARA NYCZ-BODENSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20