Volume 1, Issue 2, 2007

Original Articles

Ocena tolerancji i skutecznosci radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznowa miejscowa raka zoladka

 • BOZENA CIESLAR, IWONA WZIETEK, HUBERT URBANCZYK, JERZY WYDMANSKI

Original Articles

Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całej wątroby u pacjentów z przerzutami raka jelita grubego

 • MARCIN BIAŁAS, JERZY WYDMAŃSKI, SŁAWOMIR BLAMEK, RAFAŁ SUWIŃSKI

Case Reports

Haemangiopericytoma malignum – opis czterech przypadków

 • GRZEGORZ GŁOWACKI, HUBERT URBAŃCZYK

Original Articles

INDYWIDUALIZACJA LECZENIA W ZAAWANSOWANYM RAKU PŁUCA – JAK DALEKO MOŻNA SIĘ POSUNĄĆ? OPIS PRZYPADKU

 • BEATA SMOLSKA-CISZEWSKA, ELÅ»BIETA NOWICKA, KATARZYNA BEHRENDT, ALEKSANDER ZAJUSZ

Original Articles

Wstępna ocena tolerancji i skuteczności miejscowej pozaczaszkowej radiochirurgii u chorych z guzami przerzutowymi i pierwotnymi wątroby

 • BOÅ»ENA JOCHYMEK, ALEKSANDRA GRZĄDZIEL, HUBERT URBAŃCZYK, ROLAND KULIG, MARCIN MATUSZEWSKI, EDYTA WOLNY, LESZEK MISZCZYK

Original Articles

Analiza stanow podgoraczkowych jako objawu odczynu popromiennego u pacjentow napromienianych w obszarze klatki piersiowej z powodu raka pluca

 • KRZYSZTOF SZCZEPANIK, HUBERT URBANCZYK, BOZENA JOCHYMEK, JADWIGA CIECHOWICZ, LESZEK MISZCZYK

Original Articles

Powiklania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejakow zlosliwych mozgu

 • BEATA WINKLER, ELZBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, DAGMARA NYCZ-BODENSKA, MARIA MAZURKIEWICZ
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20