Volume 4, Issue 2, 2010

Review Article

Analiza skuteczności radioterapii chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Wiktor Szatkowski

Review Article

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy.

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Wiktor Szatkowski

Case Reports

Pierwotne chloniaki jądra – opis przypadku

 • Adrianna Makarewicz, Marta Biedka, Roman Makarewicz, Ewa Ziólkowska

Original Articles

Ocena ekspresji bialek Id2 i gęstości mikronaczyń w różnych typach złośliwych nowotworów jajnika

 • A Czekierdowski, S Czekierdowska, W Bednarek, J Daniłoś, D Morawska

Review Article

Podstawy kolposkopii

 • Andrzej Malarewicz

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)