Volume 2, Issue 3, 2008

Original Articles

Warto???? diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów zlo??liwych przydatków

 • AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK, EWA KUROWSKA MROCZEK, LESZEK KRƃ?LICKI, JERZY STELMACHƃ?W

Original Articles

OCENA SZERZENIA RAKA SZYJKI MACICY W STOPNIU IB I IIA W DROGACH CHLONNYCH

 • RYSZARD PORƄ?BA, JANUSZ POZOWSKI

Review Article

Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej

 • MAREK GRABIEC, MAƅĀGORZATA WALENTYNOWICZ

Review Article

LECZENIE CHIRURGICZNE NOWOTWOR??W ZLO??LIWYCH JAJNIKA

 • WIESLAW SZYMAƅ?SKI, MAREK SZYMAƅ?SKI, MACIEJ W SOCHA
44-7723-59-8358

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)