Volume 2, Issue 3, 2008

Original Articles

Warto???? diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów zlo??liwych przydatków

 • AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK, EWA KUROWSKA MROCZEK, LESZEK KRƃ?LICKI, JERZY STELMACHƃ?W

Original Articles

OCENA SZERZENIA RAKA SZYJKI MACICY W STOPNIU IB I IIA W DROGACH CHLONNYCH

 • RYSZARD PORƄ?BA, JANUSZ POZOWSKI

Review Article

Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej

 • MAREK GRABIEC, MAƅĀGORZATA WALENTYNOWICZ

Review Article

LECZENIE CHIRURGICZNE NOWOTWOR??W ZLO??LIWYCH JAJNIKA

 • WIESLAW SZYMAƅ?SKI, MAREK SZYMAƅ?SKI, MACIEJ W SOCHA

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20