Volume 2, Issue 2, 2008

Review Article

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYŚ, ELÅ»BIETA ŁUCZYŃSKA, PAWEŁ BLECHARZ, JERZY JAKUBOWICZ

Review Article

Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYŚ, JERZY JAKUBOWICZ, PAWEŁ BLECHARZ

Review Article

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

 • JERZY JAKUBOWICZ, KRZYSZTOF URBAŃSKI, PAWEL BLECHARZ, PIOTR SKOTNICKI

Original Articles

Powiklania neurologiczne u dzieci z ostrą bialaczką limfoblastyczną wylączając wstępne zajęcie OUN

 • JOANNA ZAWITKOWSKA, MIROSLAW JASIŃSKI, URSZULA MALEK, JERZY R KOWALCZYK

Review Article

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgoslupa

 • TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEL POLAK, JACEK GĄGALA

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)