Volume 2, Issue 2, 2008

Review Article

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekaj??cego zrazikowego raka piersi

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, ELÅ»BIETA ŁUCZYÅ?SKA, PAWEŁ BLECHARZ, JERZY JAKUBOWICZ

Review Article

Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, JERZY JAKUBOWICZ, PAWEŁ BLECHARZ

Review Article

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

 • JERZY JAKUBOWICZ, KRZYSZTOF URBAÅ?SKI, PAWEL BLECHARZ, PIOTR SKOTNICKI

Original Articles

Powiklania neurologiczne u dzieci z ostr?? bialaczk?? limfoblastyczn?? wyl??czaj??c wst??pne zaj??cie OUN

 • JOANNA ZAWITKOWSKA, MIROSLAW JASIÅ?SKI, URSZULA MALEK, JERZY R KOWALCZYK

Review Article

Wyniki operacyjnego leczenia przerzut�w nowotwor�w do cz????ci szyjnej kr??goslupa

 • TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEL POLAK, JACEK GÄ?GALA
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20