Volume 2, Issue 2, 2008

Review Article

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekaj??cego zrazikowego raka piersi

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, ELÅ»BIETA ŁUCZYÅ?SKA, PAWEŁ BLECHARZ, JERZY JAKUBOWICZ

Review Article

Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, JERZY JAKUBOWICZ, PAWEŁ BLECHARZ

Review Article

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

 • JERZY JAKUBOWICZ, KRZYSZTOF URBAÅ?SKI, PAWEL BLECHARZ, PIOTR SKOTNICKI

Original Articles

Powiklania neurologiczne u dzieci z ostr?? bialaczk?? limfoblastyczn?? wyl??czaj??c wst??pne zaj??cie OUN

 • JOANNA ZAWITKOWSKA, MIROSLAW JASIÅ?SKI, URSZULA MALEK, JERZY R KOWALCZYK

Review Article

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutw nowotworw do cz????ci szyjnej kr??goslupa

 • TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEL POLAK, JACEK GÄ?GALA

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20