Volume 2, Issue 2, 2008

Review Article

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekaj??cego zrazikowego raka piersi

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, ELÅ»BIETA ŁUCZYÅ?SKA, PAWEŁ BLECHARZ, JERZY JAKUBOWICZ

Review Article

Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?

 • PIOTR SKOTNICKI, JANUSZ RYÅ?, JERZY JAKUBOWICZ, PAWEŁ BLECHARZ

Review Article

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

 • JERZY JAKUBOWICZ, KRZYSZTOF URBAÅ?SKI, PAWEL BLECHARZ, PIOTR SKOTNICKI

Original Articles

Powiklania neurologiczne u dzieci z ostr?? bialaczk?? limfoblastyczn?? wyl??czaj??c wst??pne zaj??cie OUN

 • JOANNA ZAWITKOWSKA, MIROSLAW JASIÅ?SKI, URSZULA MALEK, JERZY R KOWALCZYK

Review Article

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutw nowotworw do cz????ci szyjnej kr??goslupa

 • TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEL POLAK, JACEK GÄ?GALA
44-7723-59-8358

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)