Volume 5, Issue 2, 2011

Review Article

Krwiopochodne przerzuty odlegle u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Piotr Brandys

Original Articles

Laparoskopowe leczenie żóltakowego zapalenia nerki – opis przypadku

 • Dominik Godlewski, Szczepan Pabiś,Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz

Original Articles

Czynniki rokownicze u chorych na uogólnionego raka nosowej części gardla

 • Tomasz Skóra, Bogdan Gliński, Zbigniew Wcislo, Anna Mucha-Małecka, Agnieszka Chrostowska,Dominika Wojton, Pawel Hebzda, Ewa Jakubowicz, Krzysztof Malecki, Maciej Modrzejewski

Case Reports

Zatorowość plucna w przebiegu raka żolądka

 • Ziólkowska Ewa, Biedka Marta,Wiśniewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Å»muda Elżbieta

Original Articles

Rezonans magnetyczny z wykorzystaniem badania dynamicznego w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza

 • Piotr Błaszczyk, Anna Mucha-Malecka, Ewelina Błaszczyk, Krzysztof Roszkowski

Review Article

Nowe populacje limfocytów T pomocniczych i ich udzial w procesach rozwoju nowotworów

 • Iwona Hus, Elżbieta Staroslawska, Joanna Goned-Sebastianka, Jacek Roliński

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)