Volume 5, Issue 2, 2011

Review Article

Krwiopochodne przerzuty odlegle u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Piotr Brandys

Original Articles

Laparoskopowe leczenie żóltakowego zapalenia nerki – opis przypadku

 • Dominik Godlewski, Szczepan Pabiś,Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz

Original Articles

Czynniki rokownicze u chorych na uogólnionego raka nosowej części gardla

 • Tomasz Skóra, Bogdan Gliński, Zbigniew Wcislo, Anna Mucha-Małecka, Agnieszka Chrostowska,Dominika Wojton, Pawel Hebzda, Ewa Jakubowicz, Krzysztof Malecki, Maciej Modrzejewski

Case Reports

Zatorowość plucna w przebiegu raka żolądka

 • Ziólkowska Ewa, Biedka Marta,Wiśniewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Å»muda Elżbieta

Original Articles

Rezonans magnetyczny z wykorzystaniem badania dynamicznego w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza

 • Piotr Błaszczyk, Anna Mucha-Malecka, Ewelina Błaszczyk, Krzysztof Roszkowski

Review Article

Nowe populacje limfocytów T pomocniczych i ich udzial w procesach rozwoju nowotworów

 • Iwona Hus, Elżbieta Staroslawska, Joanna Goned-Sebastianka, Jacek Roliński
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20