Volume 5, Issue 2, 2011

Review Article

Krwiopochodne przerzuty odlegle u chorych na niezaawansowanego raka endometrium

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbaƅ?ski, Marian Reinfuss, Piotr Brandys

Original Articles

Laparoskopowe leczenie ?óltakowego zapalenia nerki ??? opis przypadku

 • Dominik Godlewski, Szczepan Pabiƅ?,Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz

Original Articles

Czynniki rokownicze u chorych na uogólnionego raka nosowej cz????ci gardla

 • Tomasz SkƃĀ³ra, Bogdan Gliƅ?ski, Zbigniew Wcislo, Anna Mucha-Maƅ?ecka, Agnieszka Chrostowska,Dominika Wojton, Pawel Hebzda, Ewa Jakubowicz, Krzysztof Malecki, Maciej Modrzejewski

Case Reports

Zatorowo???? plucna w przebiegu raka ?ol??dka

 • ZiƃĀ³lkowska Ewa, Biedka Marta,Wiƅ?niewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, ƅĀ»muda ElƅĀ¼bieta

Original Articles

Rezonans magnetyczny z wykorzystaniem badania dynamicznego w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza

 • Piotr Bƅ?aszczyk, Anna Mucha-Malecka, Ewelina Bƅ?aszczyk, Krzysztof Roszkowski

Review Article

Nowe populacje limfocytów T pomocniczych i ich udzial w procesach rozwoju nowotworów

 • Iwona Hus, ElƅĀ¼bieta Staroslawska, Joanna Goned-Sebastianka, Jacek Roliƅ?ski

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20