Volume 3, Issue 1, 2009

Review Article

Analiza czynnik�w prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokom�rkowego raka pluca napromienianych paliatywnie

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Piotr Brandys

Review Article

Powiklania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokom�rkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, PaweÅ? Blecharz, Piotr Skotnicki, Marta Rogowska

Review Article

Markery i modulatory angiogenezy w raku jajnika ??? czy mo?na je wykorzysta?? praktycznie?

 • Wieslawa Bednarek, Alicja Ä?wikliÅ?ska, Maria Mazurkiewicz

Review Article

Wyniki paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokom�rkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Magdalena PÄ?cak, Tomasz DÄ?browski

Original Articles

Wyniki pooperacyjnej radioterapii u doros??ych chorych na sk??podrzewiaka m�zgu po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Analiza czynnik�w rokowniczych

 • Jacek UrbaÅ?ski, Bogdan GliÅ?ski, Piotr Radkowski, PaweÅ? Dymek, Elżbieta Pluta, Anna Mucha-Malecka, Tomasz Walasek, Magdalena ZÄ?bek, Beata FrÄ?czek-Blachut
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 2495

Onkologia i Radioterapia received 2495 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20