Volume 3, Issue 1, 2009

Review Article

Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka pluca napromienianych paliatywnie

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Piotr Brandys

Review Article

Powiklania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, PaweĂ…? Blecharz, Piotr Skotnicki, Marta Rogowska

Review Article

Markery i modulatory angiogenezy w raku jajnika ??? czy mo?na je wykorzysta?? praktycznie?

 • Wieslawa Bednarek, Alicja Ă„?wikliĂ…?ska, Maria Mazurkiewicz

Review Article

Wyniki paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka pluca

 • Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Piotr Skotnicki, Pawel Blecharz, Magdalena PĂ„?cak, Tomasz DĂ„?browski

Original Articles

Wyniki pooperacyjnej radioterapii u doros??ych chorych na sk??podrzewiaka mózgu po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Analiza czynników rokowniczych

 • Jacek UrbaĂ…?ski, Bogdan GliĂ…?ski, Piotr Radkowski, PaweĂ…? Dymek, ElĂ…ÂĽbieta Pluta, Anna Mucha-Malecka, Tomasz Walasek, Magdalena ZĂ„?bek, Beata FrĂ„?czek-Blachut

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20