Volume 8, Issue 1, 2014

Review Article

Prognostic Scores for patients with brain metastases from melanoma

  • Jerzy Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Anna Patla, Jadwiga Sadzikowska

Review Article

"EPIDEMIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY ORAZ METODY LECZENIA PRZERZUTÓW DO MÓZGU U CHORYCH NA CZERNIAKA."

  • Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Andrzej Kukielka

Review Article

ZASTOSOWANIE BIOMARKERÓW W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH – ROLA INTEGRYNY B1

  • Bogdan Zurawski, Adrianna Makarewicz, Marta Biedka, Roman Makarewicz

Case Reports

RAK PIERSI U CIĘŻARNEJ – OPIS PRZYPADKU

  • Magdalena Wiśniewska, Michał Wiśniewski

Review Article

OPIS NIEKOPLANARNEJ KONFORMALNEJ TECHNIKI RADIOTERAPII STOSOWANEJ U CHORYCH NA RAKA ŻOŁĄDKA.

  • Wojciech Leszczyński, Leszek Hawrylewicz, Agnieszka Namysł- Kaletka, Jerzy Wydmański

Review Article

RAK PIERSI U KOBIET W CIĄZY

  • Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Editors List

  • Andrzej Zdziennicki

    Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

  • Krzysztof Urbanski

    Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

  • Andrzej Szawlowski

    Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

  • Skowronska-Gardas

    Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

  • Serban-Dan Costa

    Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)