Volume 8, Issue 1, 2014

Review Article

Prognostic Scores for patients with brain metastases from melanoma

 • Jerzy Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Anna Patla, Jadwiga Sadzikowska

Review Article

"EPIDEMIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY ORAZ METODY LECZENIA PRZERZUTÓW DO MÓZGU U CHORYCH NA CZERNIAKA."

 • Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Pawel Blecharz, Andrzej Kukielka

Review Article

ZASTOSOWANIE BIOMARKERÓW W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH – ROLA INTEGRYNY B1

 • Bogdan Zurawski, Adrianna Makarewicz, Marta Biedka, Roman Makarewicz

Case Reports

RAK PIERSI U CIĘŻARNEJ – OPIS PRZYPADKU

 • Magdalena Wiśniewska, Michał Wiśniewski

Review Article

OPIS NIEKOPLANARNEJ KONFORMALNEJ TECHNIKI RADIOTERAPII STOSOWANEJ U CHORYCH NA RAKA ŻOŁĄDKA.

 • Wojciech Leszczyński, Leszek Hawrylewicz, Agnieszka Namysł- Kaletka, Jerzy Wydmański

Review Article

RAK PIERSI U KOBIET W CIĄZY

 • Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20