Volume 7, Issue 2, 2013

Review Article

Radiochirurgia stereotaktyczna srodczaszkowych malformacji tetniczo-zylnych

 • Anna Mucha-Malecka, Bogdan Glinski, Monika Wojtowicz, Krzysztof Malecki

Case Reports

Miesak maziowkowy – nowotwor wtorny indukowany radioterapia. Opis przypadku

 • Monika Wojtowicz, Bogdan Glinski, Anna Mucha-Malecka , Dominika Wojton- Dziewonska, Pawel Hebzda

Original Articles

Wplyw szerokosci listkow kolimatora wielolistkowego na wielkosc napromienianej struktury PRV

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Roman Makarewicz, Sebastian Maleszka, Pawel Kukuczka, Zaneta Okonska

Original Articles

Analiza wplywu zmiany kata kolimatora wielolistkowego na dawke w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczolu krokowego

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Renata Kabacinska, Roman Makarewicz
Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20