Volume 7, Issue 2, 2013

Review Article

Radiochirurgia stereotaktyczna srodczaszkowych malformacji tetniczo-zylnych

 • Anna Mucha-Malecka, Bogdan Glinski, Monika Wojtowicz, Krzysztof Malecki

Case Reports

Miesak maziowkowy ??? nowotwor wtorny indukowany radioterapia. Opis przypadku

 • Monika Wojtowicz, Bogdan Glinski, Anna Mucha-Malecka , Dominika Wojton- Dziewonska, Pawel Hebzda

Original Articles

Wplyw szerokosci listkow kolimatora wielolistkowego na wielkosc napromienianej struktury PRV

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Roman Makarewicz, Sebastian Maleszka, Pawel Kukuczka, Zaneta Okonska

Original Articles

Analiza wplywu zmiany kata kolimatora wielolistkowego na dawke w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczolu krokowego

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Renata Kabacinska, Roman Makarewicz
44-7723-59-8358

Editors List

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

Google scholar citation report
Citations : 33

Onkologia i Radioterapia received 33 citations as per google scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20