Volume 7, Issue 2, 2013

Review Article

Radiochirurgia stereotaktyczna srodczaszkowych malformacji tetniczo-zylnych

 • Anna Mucha-Malecka, Bogdan Glinski, Monika Wojtowicz, Krzysztof Malecki

Case Reports

Miesak maziowkowy – nowotwor wtorny indukowany radioterapia. Opis przypadku

 • Monika Wojtowicz, Bogdan Glinski, Anna Mucha-Malecka , Dominika Wojton- Dziewonska, Pawel Hebzda

Original Articles

Wplyw szerokosci listkow kolimatora wielolistkowego na wielkosc napromienianej struktury PRV

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Roman Makarewicz, Sebastian Maleszka, Pawel Kukuczka, Zaneta Okonska

Original Articles

Analiza wplywu zmiany kata kolimatora wielolistkowego na dawke w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczolu krokowego

 • Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Renata Kabacinska, Roman Makarewicz

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)