Volume 4, Issue 1, 2010

Review Article

Radioterapia chorych na pierwotnego, inwazyjnego raka pochwy – rys historyczny

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss

Review Article

OCENA KARDIOTOKSYCZNOŚCI TRASTUZUMABU W LECZENIU ADJUWANTOWYM CHORYCH NA HER2 POZYTYWNEGO RAKA PIERSI

 • E Staroslawska, A Czerepińska, A Chrzanowska-Kapica, A Twardosz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin

Review Article

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

 • Pawel Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Wiktor Szalkowski

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)