Zaburzenia hormonalne w chorobach nowotworowych

Abstract

Author(s): Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Barbara Borowicz, Teresa Małecka-Massalska

Choroby nowotworowe mogą być przyczyną zaburzeń endokrynnych. Nowotwory gruczołów dokrewnych wykazując autonomiczną czynność hormonalną wywołują objawy nadczynności. Nowotwory nieendokrynne zlokalizowane w obrębie gruczołów lub ich sąsiedztwie mogą niszczyć gruczoły prowadząc do ich niedoczynności. Wydzielanie hormonów przez guzy poza gruczołami dokrewnymi (tzw. ektopowe) jest przyczyną zespołów paranowotworowych, które nie są bezpośrednio następstwem miejscowego naciekania czy przerzutów, tylko endokrynnej aktywności komórek guza. Endokrynne zespoły paranowotworowe mogą być jednym z pierwszych objawów choroby nowotworowej, wyprzedzając objawy kliniczne nowotworu i pozwalając na jego wczesne wykrycie, a ich monitorowanie pozwala ocenić skuteczność leczenia przeciwnowotworowego. Szczególnie hiperkalcemia, hiponatremia i hiperkortyzolemia będące następstwem ektopowego wydzielania hormonów przez nowotwory pogarszają rokowanie i wymagają leczenia uzupełniającego.

Share this article

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)