Zaburzenia hormonalne w chorobach nowotworowych

Abstract

Author(s): Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Barbara Borowicz, Teresa Małecka-Massalska

Choroby nowotworowe mogą być przyczyną zaburzeń endokrynnych. Nowotwory gruczołów dokrewnych wykazując autonomiczną czynność hormonalną wywołują objawy nadczynności. Nowotwory nieendokrynne zlokalizowane w obrębie gruczołów lub ich sąsiedztwie mogą niszczyć gruczoły prowadząc do ich niedoczynności. Wydzielanie hormonów przez guzy poza gruczołami dokrewnymi (tzw. ektopowe) jest przyczyną zespołów paranowotworowych, które nie są bezpośrednio następstwem miejscowego naciekania czy przerzutów, tylko endokrynnej aktywności komórek guza. Endokrynne zespoły paranowotworowe mogą być jednym z pierwszych objawów choroby nowotworowej, wyprzedzając objawy kliniczne nowotworu i pozwalając na jego wczesne wykrycie, a ich monitorowanie pozwala ocenić skuteczność leczenia przeciwnowotworowego. Szczególnie hiperkalcemia, hiponatremia i hiperkortyzolemia będące następstwem ektopowego wydzielania hormonów przez nowotwory pogarszają rokowanie i wymagają leczenia uzupełniającego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20