STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U PACJENTEK DOŚWIADCZAJĄCYCH POTRAUMATYCZNEGO ROZWOJU LECZONYCH ONKOLOGICZNIE

Abstract

Author(s): Agnieszka Mazurkiewicz

Wprowadzenie. Stres towarzyszy niemal każdemu pacjentowi z chorobą nowotworową. Związany jest z oczekiwaniem na diagnozę, konfrontacją z chorobą, występuje na etapie decyzji o leczeniu, a także podczas leczenia. Na jednych stres wpłynie paraliżująco natomiast na innych mobilizująco, a odpowiednie sposoby radzenia sobie z nim mogą wpłynąć na pozytywną adaptację. Cel pracy. Analiza związku między potraumatycznym rozwojem i stylami radzenia sobie w sytuacji stresowej oraz określenie jakie style radzenia sobie z sytuacją stresową preferują kobiety doświadczające rozwoju potraumatycznego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 kobiet napromienianych z powodu nowotworu złośliwego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pacjentki wypełniały Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Wyniki i wnioski. Między potraumatycznym rozwojem a stylem skoncentrowanym na zadaniu i stylem skoncentrowanym na unikaniu występuje istotna statystycznie pozytywna korelacja (r= 0,349 i r= 0,445). Kobiety z niskim poziomem potraumatycznego rozwoju osiągnęły najwyższy wynik w stylach skoncentrowanych na unikaniu i na emocjach. Kobiety z przeciętnym poziomem potraumatycznego rozwoju osiągnęły przeciętny poziom w każdym z trzech stylów radzenia sobie, nieznacznie preferując styl emocjonalny. Kobiety z wysokim poziomem potraumatycznego rozwoju preferowały unikowy styl radzenia sobie z sytuacją stresową. Unikowe i zadaniowe style radzenia sobie w sytuacji stresowej są ważnym elementem mającym związek z wystąpieniem potraumatcznego rozwoju u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. Kobiety osiągające niski, przeciętny i wysoki poziom potraumatycznego rozwoju różnią się pod względem stosowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Share this article

Editors List

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)

 • Skowronska-Gardas

  Department of Radiotherapy, Oncology Center-Institute (Warsaw, Poland)

 • Serban-Dan Costa

  Head of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the University of Otto von Guericke (Magdeburg, Germany)