STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U PACJENTEK DOŚWIADCZAJĄCYCH POTRAUMATYCZNEGO ROZWOJU LECZONYCH ONKOLOGICZNIE

Abstract

Author(s): Agnieszka Mazurkiewicz

Wprowadzenie. Stres towarzyszy niemal każdemu pacjentowi z chorobą nowotworową. Związany jest z oczekiwaniem na diagnozę, konfrontacją z chorobą, występuje na etapie decyzji o leczeniu, a także podczas leczenia. Na jednych stres wpłynie paraliżująco natomiast na innych mobilizująco, a odpowiednie sposoby radzenia sobie z nim mogą wpłynąć na pozytywną adaptację. Cel pracy. Analiza związku między potraumatycznym rozwojem i stylami radzenia sobie w sytuacji stresowej oraz określenie jakie style radzenia sobie z sytuacją stresową preferują kobiety doświadczające rozwoju potraumatycznego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 kobiet napromienianych z powodu nowotworu złośliwego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pacjentki wypełniały Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Wyniki i wnioski. Między potraumatycznym rozwojem a stylem skoncentrowanym na zadaniu i stylem skoncentrowanym na unikaniu występuje istotna statystycznie pozytywna korelacja (r= 0,349 i r= 0,445). Kobiety z niskim poziomem potraumatycznego rozwoju osiągnęły najwyższy wynik w stylach skoncentrowanych na unikaniu i na emocjach. Kobiety z przeciętnym poziomem potraumatycznego rozwoju osiągnęły przeciętny poziom w każdym z trzech stylów radzenia sobie, nieznacznie preferując styl emocjonalny. Kobiety z wysokim poziomem potraumatycznego rozwoju preferowały unikowy styl radzenia sobie z sytuacją stresową. Unikowe i zadaniowe style radzenia sobie w sytuacji stresowej są ważnym elementem mającym związek z wystąpieniem potraumatcznego rozwoju u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. Kobiety osiągające niski, przeciętny i wysoki poziom potraumatycznego rozwoju różnią się pod względem stosowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20