RZADKIE ZABURZENIA HORMONALNE W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Abstract

Author(s): Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Teresa Małecka-Massalska

Niektóre nowotwory spoza układu endokrynnego wytwarzają i wydzielają hormony lub substancje o podobnej budowie i funkcji (wydzielanie ektopowe), co może prowadzić do specyficznych hormonalnych zespołów paranowotworowych. Znacznie częściej niż kliniczne objawy nadmiaru hormonów pojawia się wytwarzanie fragmentów hormonów lub ich prekursorów, co stanowi istotny element diagnostyczny w chorobie nowotworowej o nietypowym bądź skąpoobjawowym przebiegu, ponieważ stężenie wydzielanej ektopowo substancji hormonalnej jest przydatnym markerem nowotworowym. Stosunkowo częste są zespoły paranowotworowe jak hiperkalcemia, hiponatremia czy zespół Cushinga pochodzenia ektopowego. Hiperkalcemia wynikająca z nadprodukcji przez tkankę nowotworową białka podobnego do parathormonu (PTH-rP – parathyroid hormone-related peptide), jest najczęstszym objawem zaburzeń hormonalnych związanych z nowotworem, dotycząc nawet 10% chorych. Drugim pod względem częstości endokrynnym objawem choroby nowotworowej jest ektopowa produkcja wazopresyny, określana mianem nieadekwatnej sekrecji hormonu antydiuretycznego (SIADH – syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion). Natomiast zespół ektopowego wydzielania kortykotropiny (ACTH) odpowiadając za 10-15% przypadków zespołu Cushinga, jest drugą po kortykotropinoma przyczyną endogennej hiperkortyzolemii. Inne endokrynne zespoły paranowotworowe występują z istotnie mniejszą częstością.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20