Rola kindlin w procesie nowotworzenia

Abstract

Author(s): Aleksandra KozÅ?owska, Anna Brzozowska, JarosÅ?aw KozÅ?owski, Janusz Kocki

Białka z rodziny kindlin składają się z trzech podgrup: kindliny1, kindliny 2 i kindliny 3. Głównym zadaniem kindlin jest odbieranie i przekazywanie sygnałów przez błonę komórkową w obu kierunkach poprzez wiązanie i aktywowanie integryn. Efektem ich działania jest wpływ na adhezję i migrację komórkową a w konsekwencji na różnicowanie, proliferację i przeżycie komórek. W pracy przedstawiono charakterystykę białek z grupy kindlin i ich rolę w szlakach sygnałowych ze szczególnym uwzględnieniem roli kindlin w procesie karcynogeny.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20