Rola kindlin w procesie nowotworzenia

Abstract

Author(s): Aleksandra Kozłowska, Anna Brzozowska, Jarosław Kozłowski, Janusz Kocki

Białka z rodziny kindlin składają się z trzech podgrup: kindliny1, kindliny 2 i kindliny 3. Głównym zadaniem kindlin jest odbieranie i przekazywanie sygnałów przez błonę komórkową w obu kierunkach poprzez wiązanie i aktywowanie integryn. Efektem ich działania jest wpływ na adhezję i migrację komórkową a w konsekwencji na różnicowanie, proliferację i przeżycie komórek. W pracy przedstawiono charakterystykę białek z grupy kindlin i ich rolę w szlakach sygnałowych ze szczególnym uwzględnieniem roli kindlin w procesie karcynogeny.

Share this article

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)