Rola cytokin w indukcji i nasilaniu kacheksji nowotworowej

Abstract

Author(s): Monika Prendecka, Teresa Małecka-Massalska

W przebiegu choroby nowotworowej szczególnie trudnym problemem jest kacheksja określana jako wieloczynnikowy zespół zaniku mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej, który powoduje postępującą utratę masy ciała co stanowi zły czynnik rokowniczy w przebiegu choroby. Jako, że kacheksja nowotworowa dotyczy blisko dwóch trzecich wszystkich pacjentów chorych na raka i jest bezpośrednią przyczyną ich jednej piątej liczby zgonów ustalenie mechanizmów molekularnych i czynników zaangażowanych w indukcję i nasilanie tego stanu wydaje się być istotnym i pilnym zagadnieniem. Kacheksja nowotworowa charakteryzuje się zwiększoną proteolizą mięśni oraz nasiloną lipolizą dlatego w wielu przypadkach wiąże się ze zwiększoną odpowiedzią zapalną, w której pośredniczą cytokiny, takie jak interleukiny (IL-6 i IL-1), interferon- g (INF-g) oraz czynnik martwicy nowotworu a (TNF-a). Dlatego też, poznanie kompleksowości współdziałania cytokin prozapalnych, ich wpływu na regulację metabolizmu białkowego i tłuszczowego na poziomie molekularnym może stać się przyczynkiem do opracowania skutecznych strategii leczenia kacheksji.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 208

Onkologia i Radioterapia received 208 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20