Rdzeniasty rak piersi (czesc I). Obraz mikroskopowy, populacyjny i kliniczny

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Andrzej Stelmach, Janusz Rys, Piotr Skotnicki, Jerzy W Mitus, Anna Patla, Elzbieta Pluta,Tomasz Walasek, Marian Reinfuss

Rdzeniasty rak piersi (medullary breast carcinoma – MBC) stanowi ok. 1% złośliwych nowotworów piersi. Rzadkość jego występowania powoduje, że wiele kwestii dotyczących tego nowotworu jest przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane piśmiennictwa, w tym również badania własne, w I części prezentowanej pracy omówiono epidemiologię MBC, ze szczególnym uwzględnieniem częstszego występowania MBC w populacji chorych na raka piersi wykazujących mutację genu supresorowego BRCA-1. Następnie przedstawiono mikroskopowe kryteria rozpoznawania MBC, jego postaci typowej (TMBC) i atypowej (A-MBC) w oparciu o klasyfikację WHO 2012, z uwzględnieniem kryteriów opracowanych przez Ridolfiego i wsp. Omówiono cechy populacyjne TMBC (wiek), kliniczne (wielkość guza w piersi, zaawansowanie lokoregionalne nowotworu), cechy mikroskopowe (stan węzłów chłonnych – pN) oraz wybrane cechy immunohistochemicznie (ekspresja receptorów hormonalnych, genu c-erbB-2). Wykazano, różnice w charakterystyce klinicznej A-MBC i T-MBC. U chorych na AMBC częściej obecne są następujące cechy: zaawansowanie lokoregionalne nowotworu z guzem pierwotnym przekraczającymi 5 cm średnicy i z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych pachowych, obecność ekspresji receptorów hormonalnych i c-erbB2.

Share this article

Editors List

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

 • Krzysztof Urbanski

  Head of the Oncology Gynecology Clinic, Oncology Center - Instytut im. Maria Sklodowska Curie, Department in Krakow (Krakow, Poland)

 • Andrzej Szawlowski

  Klinika Nowotworow Gornego Odcinka Uklad Digestii, Oncology Center - Institute (Warsaw, Poland)