Rdzeniasty rak piersi (czesc I). Obraz mikroskopowy, populacyjny i kliniczny

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Andrzej Stelmach, Janusz Rys, Piotr Skotnicki, Jerzy W Mitus, Anna Patla, Elzbieta Pluta,Tomasz Walasek, Marian Reinfuss

Rdzeniasty rak piersi (medullary breast carcinoma – MBC) stanowi ok. 1% złośliwych nowotworów piersi. Rzadkość jego występowania powoduje, że wiele kwestii dotyczących tego nowotworu jest przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane piśmiennictwa, w tym również badania własne, w I części prezentowanej pracy omówiono epidemiologię MBC, ze szczególnym uwzględnieniem częstszego występowania MBC w populacji chorych na raka piersi wykazujących mutację genu supresorowego BRCA-1. Następnie przedstawiono mikroskopowe kryteria rozpoznawania MBC, jego postaci typowej (TMBC) i atypowej (A-MBC) w oparciu o klasyfikację WHO 2012, z uwzględnieniem kryteriów opracowanych przez Ridolfiego i wsp. Omówiono cechy populacyjne TMBC (wiek), kliniczne (wielkość guza w piersi, zaawansowanie lokoregionalne nowotworu), cechy mikroskopowe (stan węzłów chłonnych – pN) oraz wybrane cechy immunohistochemicznie (ekspresja receptorów hormonalnych, genu c-erbB-2). Wykazano, różnice w charakterystyce klinicznej A-MBC i T-MBC. U chorych na AMBC częściej obecne są następujące cechy: zaawansowanie lokoregionalne nowotworu z guzem pierwotnym przekraczającymi 5 cm średnicy i z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych pachowych, obecność ekspresji receptorów hormonalnych i c-erbB2.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20