Rdzeniasty rak piersi (część II). Metody i wyniki leczenia

Abstract

Author(s): Beata Sas-Korczynska, Andrzej Stelmach, Piotr Skotnicki, Jerzy W. Mitus, Anna Patla, Tomasz Walasek, Elzbieta Luczynska, Elzbieta Pluta, Marian Reinfuss

Na podstawie danych literaturowych oraz obserwacji własnych w II części pracy przedstawiono metody leczenia chorych na rdzeniastego raka piersi (medullary breast carcinoma – MBC. Wykazano, że podstawowym sposobem postępowania terapeutycznego jest chirurgia z oszczędzeniem piersi (breast conserving therapy – BCT) skojarzona z pooperacyjną radioterapią. Chorzy na typową postać MBC (T-MBC) w przypadku braku przerzutów w węzłach chłonnych (pN0) nie wymagają stosowania adjuwantowego leczenia systemowego; natomiast w przypadku zajęcia węzłów chłonnych (pN+) oraz chorzy na atypową postać MBC (A-MBC) są poddawani adjuwantowemu leczeniu systemowemu, zgodnie z obowiązującymi zasadami leczenia chorych na inwazyjne raki, które nie specjalnymi postaciami raka piersi (invasive carcinoma of no special type – IC-NST). Analiza wyników leczenia wykazała, że 10-letnie przeżycia wynoszą ponad 90% u chorych na T-MBC; natomiast w przypadku chorych na A-MBC wyniki są zdecydowanie gorsze. W pracy przedstawiono szczegółowo problem A-MBC zwracając uwagę, że wprawdzie rozpoznanie A-MBC może być informacją mającą znaczenie prognostyczne, jednak pozostaje to bez wpływu na obowiązujące decyzje terapeutyczne.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20