Przerzut mięsaka tarczycy do prawej komory i pnia, płucnego – opis przypadku i przegląd literatury.

Abstract

Author(s): Agnieszka Wojtkowska, Andrzej Tomaszewski, Piotr Adamczyk, Elżbieta Czekajska-Chehab, Andrzej Wysokiński

Nowotwory serca dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne zmiany nowotworowe w sercu są bardzo rzadkie, z częstością występowania w badaniach autopsyjnych 0,001–0,3%. Z kolei przerzuty nowotworowe do serca występują 20–40 razy częściej i wykrywane są w badaniach autopsyjnych wśród pacjentów z chorobą nowotworową z częstością 1,7–14% (średnio 7,1%). Praca przedstawia przypadek 64-letniego pacjenta, u którego 8 miesięcy wcześniej wykonano resekcję naczyniakomięsaka tarczycy oraz częściową resekcję płuca lewego z powodu obecności przerzutów. Następnie pacjent poddany został serii radioterapii i chemioterapii. Z powodu objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego wykonano badanie echokardiograficzne, które wykazało obecność dużej masy w prawej komorze i pniu płucnym. Nowotwory serca pozostają bezobjawowe do czasu osiągnięcia dużych rozmiarów. Właściwa diagnostyka objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych onkologicznych może przyczynić się do ustalenia właściwego stopnia zaawansowania choroby i optymalizacji leczenia onkologicznego.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20