Przerzut miesaka tarczycy do prawej komory i pnia plucnego – opis przypadku i przeglad literatury

Abstract

Author(s): Agnieszka Wojtkowska, Andrzej Tomaszewski, Piotr Adamczyk, Elzbieta Czekajska-Chehab, Andrzej Wysokinski

Nowotwory serca dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne zmiany nowotworowe w sercu są bardzo rzadkie, z częstością występowania w badaniach autopsyjnych 0,001–0,3%. Z kolei przerzuty nowotworowe do serca występują 20–40 razy częściej i wykrywane są w badaniach autopsyjnych wśród pacjentów z chorobą nowotworową z częstością 1,7–14% (średnio 7,1%). Praca przedstawia przypadek 64-letniego pacjenta, u którego 8 miesięcy wcześniej wykonano resekcję naczyniakomięsaka tarczycy oraz częściową resekcję płuca lewego z powodu obecności przerzutów. Następnie pacjent poddany został serii radioterapii i chemioterapii. Z powodu objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego wykonano badanie echokardiograficzne, które wykazało obecność dużej masy w prawej komorze i pniu płucnym. Nowotwory serca pozostają bezobjawowe do czasu osiągnięcia dużych rozmiarów. Właściwa diagnostyka objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych onkologicznych może przyczynić się do ustalenia właściwego stopnia zaawansowania choroby i optymalizacji leczenia onkologicznego.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20