GŁÓWNE ZMIANY PROTEOMU I METABOLOMU SUROWICY OBSERWOWANE W KRWI OSÓB PODDANYCH RADIOTERAPII DOTYCZĄ WSKAŹNIKÓW STANU ZAPALNEGO I ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ ODZWIERCIEDLAJĄCYCH SYSTEMOWĄ TOKSYCZNOŚĆ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Abstract

Author(s): Karol Jelonek, Monika Pietrowska, Piotr WidÅ?ak

Podstawowym celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych poprzez napromienienie tkanki nowotworowej z uwzględnieniem jedynie niezbędnego marginesu. Pomimo tego, że objętość napromienionych tkanek jest zazwyczaj niewielka w stosunku do całego ciała, efekty indukowane przez promieniowanie jonizujące dotyczą całego organizmu i mogą być obserwowane systemowo na poziomie molekularnych składników krwi. O efektach promieniowania decyduje wielkość dawki i objętość napromienionych tkanek. Jednak intensywność zmian systemowych obserwowanych na poziomie całego organizmu, na przykład w krwi, zależy również od swoistej radiowrażliwości uszkodzonych tkanek oraz rodzaju i nasilenia odczynów toksycznych indukowanych przez promieniowanie. Systemowe efekty promieniowania można rejestrować na poziomie proteomu i metabolomu surowicy. Do analizy tych komponentów krwi wykorzystuje się zwykle tzw. „techniki wysokoprzepustowe“, do których należą przede wszystkim metody oparte o spektrometrię mas. Celem niniejszej pracy jest przegląd dostępnych danych na temat swoistych zmian obserwowanych na poziomie proteomu i metabolomu surowicy u pacjentów onkologicznych eksponowanych na promieniowanie jonizujące w trakcie radioterapii. Nie ulega wątpliwości, że obserwowane efekty są związane przede wszystkim z toksycznością promieniowania, a w szczególności z nasileniem odczynów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20