Działanie chemioterapeutyczne i przeciwnowotworowe luteoliny

Abstract

Author(s): Jakub Knurek, Aleksandra Buchaj

Luteolina jest powszechnie wyst�?puj�?cym flawonoidem, który znajduje si�? w wielu rodzajach ro�?lin, w tym owocach, warzywach i zio�?ach leczniczych. Wyniki bada�? wskazuj�?, że zwi�?zek ten wykazuje selektywn�? cytotoksyczno�?�? w komórkach nowotworowych, nie uszkadzaj�?c zdrowych, co jest rezultatem aktywno�?ci chemoterapeutycznych i przeciwnowotworowych. W�?ród mechanizmów powoduj�?cych zniszczenie komórek nowotworowych kluczowym jest proces apoptozy. Luteolina wywo�?uje apoptotyczn�? �?mier�? komórek poprzez dzia�?anie szlaków zewn�?trzkomórkowego i wewn�?trzkomórkowego apoptozy i t�?umienie mechanizmów przeżycia komórek. Wzmacnia ona również dzia�?anie wielu leków cytotoksycznych, natomiast hamuje enzymy rodziny cytochromu P450 CYP 1, ograniczaj�?c mutagenn�? aktywacj�? czynników rakotwórczych. Dodatkowo zwi�?zek ten zapobiega rozwojowi nowotworu poprzez dezaktywacj�? szlaków transkrypcyjnych istotnych dla komórek.

<

Share this article

Awards Nomination

Editors List

 • Prof. Elhadi Miskeen

  Obstetrics and Gynaecology Faculty of Medicine, University of Bisha, Saudi Arabia

 • Ahmed Hussien Alshewered

  University of Basrah College of Medicine, Iraq

 • Sudhakar Tummala

  Department of Electronics and Communication Engineering SRM University – AP, Andhra Pradesh

   

   

   

 • Alphonse Laya

  Supervisor of Biochemistry Lab and PhD. students of Faculty of Science, Department of Chemistry and Department of Chemis

   

 • Fava Maria Giovanna

   

Google Scholar citation report
Citations : 200

Onkologia i Radioterapia received 200 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Directory of Open Access Journals
 • Scimago
 • SCOPUS
 • EBSCO A-Z
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20