Działanie chemioterapeutyczne i przeciwnowotworowe luteoliny

Abstract

Author(s): Jakub Knurek, Aleksandra Buchaj

Luteolina jest powszechnie występującym flawonoidem, który znajduje się w wielu rodzajach roślin, w tym owocach, warzywach i ziołach leczniczych. Wyniki badań wskazują, że związek ten wykazuje selektywną cytotoksyczność w komórkach nowotworowych, nie uszkadzając zdrowych, co jest rezultatem aktywności chemoterapeutycznych i przeciwnowotworowych. Wśród mechanizmów powodujących zniszczenie komórek nowotworowych kluczowym jest proces apoptozy. Luteolina wywołuje apoptotyczną śmierć komórek poprzez działanie szlaków zewnątrzkomórkowego i wewnątrzkomórkowego apoptozy i tłumienie mechanizmów przeżycia komórek. Wzmacnia ona również działanie wielu leków cytotoksycznych, natomiast hamuje enzymy rodziny cytochromu P450 CYP 1, ograniczając mutagenną aktywację czynników rakotwórczych. Dodatkowo związek ten zapobiega rozwojowi nowotworu poprzez dezaktywację szlaków transkrypcyjnych istotnych dla komórek.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20