CZERNIAKI ŚLUZÓWKI TERENU GŁOWY I SZYI (CZĘŚĆ I) – EPIDEMIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY, IMMUNOHISTOCHEMIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, DIAGNOSTYKA

Abstract

Author(s): Tomasz Walasek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Mariusz WszoÅ?ek, Beata Sas-KorczyÅ?ska

Czerniaki śluzówek terenu głowy i szyi (head and neck mucosal melanoma – HNMM) stanowią zaledwie 0,03% wszystkich nowotworów złośliwych i 0,7%-1% wszystkich czerniaków. Rzadkość występowania powoduje, że wiele kwestii dotyczących tych nowotworów jest przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane piśmiennictwa, w I części prezentowanej pracy, omówiono epidemiologię HNMM, ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w terenie jamy ustnej oraz jamy nosa i zatok przynosowych. Zwrócono uwagę na populacyjne różnice zachorowalności na HNMM, wskazujące na wysoką zachorowalność w populacji azjatyckiej. Wykazano, że patogeneza HNMM jest zasadniczo nieznana, a jedynym podejrzewanym czynnikiem zwiększonego ryzyka rozwoju tego nowotworu jest ekspozycja na formaldehyd. Następnie przedstawiono cechy populacyjne HNMM a więc zbliżoną częstość występowania u kobiet i mężczyzn oraz medianę wieku – 60-65 lat. Omówiono najczęstsze objawy kliniczne: u chorych z HNMM jamy nosa i zatok przynosowych - niedrożność i wodnisty lub ropny wyciek z nosa, ciągłe i progresywne krwawienia, bóle twarzy, łzawienie oka, zaburzenia widzenia itp., a w grupie chorych na HNMM zlokalizowane w terenie jamy ustnej, płaskie zmiany barwnikowe lub zmiany guzkowe, często egzofityczne i owrzodzone. Przedstawiono, wynikające z danych piśmiennictwa, ryzyko rozwoju przerzutów HNMM do regionalnych węzłów chłonnych, określając je na 10-20% i przerzutów odległych na 5-10%, w momencie rozpoznania. Wykazano, że rozpoznanie czerniaka śluzówki opiera się głównie na wyniku badania mikroskopowego oraz na stwierdzeniu obecności w guzie trzech markerów: proteiny S100, HMB-45 i Mela- A. Stwierdzono, że najczęstsze anomalie molekularne charakterystyczne dla HNMM to mutacje NRAS i c-KIT. Przedstawiono również aktualną klasyfikację zaawansowania HNMM (UICC 2010 rok) oraz zasady diagnostyki tych nowotworów.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20