Charakterystyka śluzowego raka piersi: cechy populacyjne, kliniczne i mikroskopoweoraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne.

Abstract

Author(s): Beata Sas-KorczyÅ?ska, Łukasz StrzÄ?pek, Piotr Skotnicki, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Jerzy W. MituÅ?, Anna Patla, Elżbieta Pluta

Śluzowy rak piersi (mucinous breast carcinoma – MBC) jest zaliczany do nowotworów charakteryzujących się dobrym rokowaniem. Ten typ raka piersi występuje rzadko, co powoduje, że niektóre kwestie dotyczące rozpoznania, leczenia i rokowania są przedmiotem kontrowersji. W oparciu o dane piśmiennictwa przedstawiono epidemiologię oraz charakterystyczne cechy obrazu mikroskopowego MBC, ze szczególnym uwzględnieniem różnic jego czystej i mieszanej postaci. Omówiono charakterystyczne cechy kliniczne MBC, ze zwróceniem uwagi między innymi na wysoki odsetek chorych z niezaawansowanym procesem nowotworowym (ok.70%) oraz częste występowanie ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych odpowiednio w około 80% i 70% przypadków). Wykazano, że u chorych na postać mieszaną MBC istotnie częściej, niż w porównaniu z chorymi ze stwierdzoną postacią czystą, obecne są przerzuty w węzłach chłonnych pachowych. Dane piśmiennictwa jednoznacznie wskazują, że postać mieszana, w porównaniu z postacią czystą MBC charakteryzuje się gorszym rokowaniem; 10-letnie przeżycia wahają się odpowiednio od 54% do 90% versus od 51% do 81%. Pomimo wątpliwości wynikających z tego, iż mieszana postać posiada cechy przypominające raka przewodowego naciekającego, to po uwzględnieniu przebiegu klinicznego, większość badaczy zalicza tą postać do wariantów MBC.

Share this article

Editors List

 • S.SREEDHAR

  Submitted PhD thesis in Biotechnology at GITAM University, Vizag.

 • Yousef Alomi

  Yousef Alomi
  The Past Head, General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of Health,
  Saudi Arabia Critical Care/TPN
  Clinical Pharmacist Ministry of Health,
  Riyadh, Saudi Arabia.

 • Osamu Tanaka

  Osamu Tanaka
  Assistant Professor,
  Department of Radiation Oncology
  Asahi University Hospital
  Gifu city, Gifu, Japan

 • Maher Abdel Fattah Al-Shayeb

  Department of Surgical Sciences, Ajman University, UAE

 • Andrzej Zdziennicki

  Institute of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, I Clinic of Gynecology and Gynecological Oncology (Lodz, Poland)

Google Scholar citation report
Citations : 61

Onkologia i Radioterapia received 61 citations as per Google Scholar report

Onkologia i Radioterapia peer review process verified at publons
Indexed In
 • Scimago
 • SCOPUS
 • MIAR
 • Euro Pub
 • Google Scholar
 • Medical Project Poland
 • PUBMED
 • Cancer Index
 • Gdansk University of Technology, Ministry Points 20